Legenda

mo2

MAPY OPOWIEŚCI to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.” w trzech miastach Suwałkach, Węgrowie, Grodzisku Mazowieckim i kaszubskiej wsi Jasień w gminie Czarna Dąbrówka. W każdym z tych miejsc odbyły się warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w wyniku których powstały „mapy opowieści”, na które złożyły się lokalne historie: zaczerpnięte z twórczego odczytywania przestrzeni współczesności (DOŚWIADCZENIE), z literatury i historycznych świadectw (PAMIĘĆ) i wizji świata przyszłości (WYOBRAŹNIA).

Opowieści zostały ułożone w scenariusze narracyjnych ścieżek zwiedzania miasta/wsi, których prezentacje w formie plenerowych widowisk, z udziałem uczestników warsztatów w roli opowiadaczy-przewodników były kulminacjami działań warsztatowych. W Węgrowie ścieżki naszych opowieści rozwijały się wokół postaci mistrza Twardowskiego; w Suwałkach poszukiwaliśmy treści i brzmienia „suwalskiego bluesa” w nawiązaniu do miejscowego festiwalu; w Grodzisku Mazowieckim podróżowaliśmy w czasie na szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej a w Jasieniu stworzyliśmy fantastyczny bestiariusz, przywołując w miejscowym krajobrazie jezior i wysp wątki i postacie ze słowiańskich i kaszubskich legend.

Zebrane opowieści, zarówno w formie literackiej, jak i nagrań audio i fragmentów filmowych zostały umieszczone na wirtualnej MAPIE OPOWIEŚCI, do wędrowania po której zapraszamy!

Mamy nadzieję, że nasza mapa stanie się inspiracją do zwiedzania Suwałk, Węgrowa, Grodziska Mazowieckiego i Jasienia alternatywnymi ścieżkami, o których nie piszę się w przewodnikach, jak i do spojrzenia na miejsca powszechnie znane z innej perspektywy. Liczymy też na to, że MAPA OPOWIEŚCI będzie się każdego roku rozrastać i obejmować nowe miejsca.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz licznych parterów lokalnych: ośrodków kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych i osób prywatnych, którym dziękujemy za inspirujące spotkania i współpracę!