Suwalski blues

mapa opowieści cała jpg (1)

Każdego lata Suwałki stają się Miastem Bluesa. Odbywający się od 2008 roku Suwałki Blues Festival stał się jedną z kulturalnych atrakcji – wizytówek miasta . Przygotowując  suwalską „Mapę opowieści” potraktowaliśmy bluesa jako uniwersalną formułę, która choć wywodzi się z kręgu kultury afroamerykańskiej, otwiera przestrzeń do poszukiwania inspiracji czerpiących z bogactwa różnorodnych tradycji, prowokując postawienie pytania: „Gdzie są moje korzenie?”.

Na początku spróbowaliśmy sobie wyobrazić brzmienie suwalskiego bluesa”, który mógłby być niejako odpowiedzią  na ogarniający miasto bluesowy puls,  dobiegający z festiwalowych scen. Ścieżka opowieści zaprowadziła nas nad Czarną Hańczę. Szum rzeki uznaliśmy za dźwiękowe tło, z którego wyłaniał się i w który wpisywał się blues tego miejsca. Rzeka stała się zarazem wehikułem prowadzących nas w przeszłość, jak gdyby  w jej „muzyce” zapisane zostały dźwięki i obrazy z najdalszej przeszłości.

W muzyce Czarnej Hańczy usłyszeliśmy, otwierając szkatułki naszej wyobraźni, nawoływania Jaćwingów, śpiewy praczek po polsku i litewsku, bluesowy rytm tkaczek wygrywany na krosnach, modlitewne śpiewy kamedułów,  gwar targowego rynku, żydowskie głosy na dawnej ulicy, śpiewy Cyganów z ulicy Wesołej i wiele innych głosów, które zlewały  znów w szum rzeki…

Zbudowaliśmy opowieść inspirując się baśnią o „Królowej węży”, którą rozpisaliśmy na naszej „mapie opowieści”.

Posłuchajcie!