Mykwa to basen z wodą bieżącą, nazbieraną z deszczu lub pochodzącą ze źródła, służący do rytualnego oczyszczania i ablucji.
Kąpiel w mykwie (twila) obowiązuje tych, którzy przechodzą na judaizm (z czego wziął swój początek chrzest).
Żydówki-mężatki kąpią się w mykwie po menstruacji. Według Talmudu, to, co zobaczy kobieta wychodząca z mykwy, może odbić się na dziecku poczętym tej nocy.
Mężczyźni kąpią się w mykwie przed świętem Jom Kippur.
Chasydzi kąpią się w mykwie codziennie przed modłami.
Przybory kuchenne zakupione u gojów również zanurza się w mykwie przed pierwszym użyciem.

W liście złożonym w Magistracie w Piasecznie w grudniu 1865 r. Szloma Offman [Hoffma] stwierdził, że w mieście istnieje już bóżnica i mykwa.

Ten budynek to dawna piaseczyńska mykwa. Dziś znajduje się tu kawiarenka internetowa. Pod jej podłogą wciąż jeszcze bije źródło...
Fot. J. Kaczmarek