Spotkania warsztatowe

Opracowana przez nas w ramach projektu Taniec opowieści czyli chasydzi Piaseczna metoda widowiska - warsztatu może być interesującą propozycją w pracy nad historią lokalną.

Przykładowy scenariusz zajęć dla licealistów (ok. 1,5 godz.)

I. Opowieści piaseczyńskie (ok.30 min.)

Miejscowe wątki zostają wbudowane w ramę literacką, którą stanowi Opowieść o gorzkich ziołach wg Nachmana z Bracławia.
Kolejno pojawiają się opowieści: o koniu i pompie (także wg Nachmana z Bracławia), o kobiecie
i czterech matriarchiniach (wątek z opowieści chasydów), o rodzinie Lipsztatów, starym sprzedawcy Ajzyku i małej Chawci (lokalne historie piaseczyńskie oparte na wspomnieniach mieszkańców Piaseczna), o święcie Purim (wprowadzenia pojęć z kultury żydowskiej). W trakcie opowieści pojawiają się możliwe do zidentyfikowania miejsca i adresy (bohater opowieści idzie na ulicę Jerozolimską, wybierająca się do mykwy kobieta wraca od fryzjera Hersza Fromberga przy ul. Jerozolimskiej 7, Lipsztatowie mieszkają przy Nadarzyńskiej 1, synagoga stoi przy ul. Zgody 1). Opowieść ma też charakter wprowadzenia w najbardziej podstawowe pojęcia kultury żydowskiej (jednym z ważnych motywów jest uczta sederowa, święto Pesach, zostaje wymieniony porządek wieczoru sederowego; pojawiają się wyjaśnienia "Perla udała się do mykwy, rytualnej łaźni żydowskiej", "jest trzynastego adar, przełom lutego i marca, święto Purim", "Haman to był ten,
co chciał zgładzić Żydów, ale mu się nie udało!"). Opowieściom towarzyszy muzyka oraz proste konkretyzacje zmysłowe (próbowaniu chrzanu w momencie, gdy bohater opowieści spożywa gorzkie zioła, dzielenie się chałą podczas śpiewania pieśni szabasowej). Materiałem ilustracyjnym są slajdy - odwołujące się do teraźniejszości i przeszłości miasta (zdjęcia współczesne i archiwalne) jak i do magicznego, baśniowego charakteru opowieści (reprodukcje obrazów Marca Chagalla).

II. Warsztat. (ok. 60 min.)
Podzieleni na grupy (ok. 10 osób w każdej) uczestnicy spotkania, po wysłuchanej opowieści,
w której pojawiają się konkretne miejsca związane z obecnością Żydów w lokalnej kulturze (synagoga, mykwa, prywatna bożnica, sklep, dom rabina etc.) zastanawiają się w jaki sposób można te miejsca ożywić. Warunkiem jest prostota i realistyczny charakter pomysłu. Grupy pracują pod kierunkiem prowadzących, wszystkie pomysły pochodzące z "burzy mózgów" są przez grupę zapisywane na wielkich płachtach szarego papieru i zawieszane w przestrzeni zdarzenia. Dopełnieniem działania jest wspólne zwiedzanie takiej "wystawy" i wymiana wrażeń związanych
z różnymi pomysłami.