Opowiadacze, kontakty

 

Kontakt do Stowarzyszenia:

studnia_o@wp.pl

telefony: 607283818 (Beata Frankowska), 506738207 (Jarosław Kaczmarek), 606204107 (Agnieszka Aysen Kaim) 501165207 (Małgorzata Litwinowicz)

Grupę Studnia O. tworzą:

Beata Frankowska: opowiadaczka, współzałożycielka Stowarzyszenia Grupa Studnia O., pisarka i redaktorka. Zrealizowała wiele widowisk narracyjnych dla dorosłych i dzieci, wśród nich ważne miejsce zajmują projekty związane z lokalną tożsamością, w szczególności z wątkami żydowskimi, a także tematyką gender. Prowadziła warsztaty opowiadania dla dorosłych i dzieci, i zrealizowała widowiska dotyczące historii lokalnej m.in. w Biłgoraju, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Węgrowie (w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej), Piasecznie („Taniec opowieści czyli chasydzi Piaseczna”). Zrealizowała cykl widowisk i spotkań wokół tematyki świąt żydowskich dla Muzeum Historii Żydów Polskich (Ohel 2008, w ramach projektu „Opowiadacze w muzeum”).

Magda Lena Górska: absolwentka polonistyki na UW, specjalizacja „Animacja kultury”, uczestniczka staży teatralnych i wypraw OPT Gardzienice, pieśniarka i opowiadaczka. Mieszka obecnie we Francji, gdzie rozwija z powodzeniem swoją ścieżkę artystyczną. Jest stałą współpracowniczką Centre de Litterature Orale z Vendome, jednego z najbardziej uznanych ośrodków sztuki opowiadania we Francji, od 2010 – asystentką artystyczną Brunona de La Salle’a, wybitnego opowiadacza i animatora sztuki opowiadania, dyrektora i założyciela CLiO. Brała udział w wielu międzynarodowych festiwalach – m.in. w Burkina Faso, Montrealu, Erewaniu, a także w licznych festiwalach opowiadania we Francji.

Paweł Górski: mistrz kuchni i opowieści o przyjemnościach podniebiennych. Fizykoterapeuta i rehabilitant, na co dzień pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Jarosław Kaczmarek: polonista, opowiadacz, autor piosenek, animator kultury. Zajmuje się przede wszystkim problematyką miejskiej kultury współczesnej – stąd spektakle takie jak „Opowieści bluesowe” (o narodzinach bluesa, ale też o Warszawie), „Garrincha. Samba i śmierć”, „Brzydka Afrodyta”. Autor oryginalnej warszawskiej gry narracyjnej „Powrót Bazyliszka”.

dr Agnieszka Aysen Kaim: opowiadaczka i orientalistka. Zajmuje się przede wszystkim opowieściami tureckimi, perskimi, arabskimi – szerokim kręgiem tradycji ustnej Bliskiego Wschodu. Ma w swoim repertuarze m.in. „Perskie miniatury na słowo i instrument”, „Opowieść o Dumrulu Szalonym” (na podstawie Księgi Dede Korkuta). Autorka pracy doktorskiej (Instytut Orientalistyki UW) poświęconej sztuce tureckiego meddaha. Adiunkt w Instytucie Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi tam zajęcia poświęcone wpływom orientalnym w kulturze Słowian Południowych. Koordynatorka projektów kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. MYTHOS – My Tradional Heritage – w ramach programu Grundtvig, 2010-2012). Tłumaczka języka tureckiego i angielskiego.

Dorota Maciejuk: aktorka i opowiadaczka, współtworzy wiele widowisk Studni dla dzieci i dorosłych. W opowiadaniu łączy słowo i gest, wykorzystuje z powodzeniem techniki teatralne, m.in. pantomimę.

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel: zajmuje się sztuką opowiadania od dekady, zrealizowała wiele widowisk narracyjnych (m.in. „Taniec opowieści czyli chasydzi Piaseczna”, „Egle, królowa węży i inne baśnie litewskie”, „Noc na Zamku Przygód. Opowieści europejskiego średniowiecza”), w ramach działań Stowarzyszenia Grupa Studnia O. współpracowała m.in. z Muzuem Etnograficznym w Warszawie, Zamkiem Królewskim w Warszawie – Działem Oświatowym, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie – Działem Oświatowym, Towarzystwem Naukowym Pruthenia z Olsztyna, Centrum Edukacji Obywatelskiej (program „Ślady przeszłości”), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (m.in. koncepcja wystawy „Biblioteka – miejsce czytania, miejsce działania” i widowiska narracyjne „Sen Marianny” i „Ludzie księgi”). Dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania „Studnia Opowieści” odbywającego się w Warszawie od 2006 roku. Wieloletnia kierownik specjalizacji „Animacja kultury” w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, autorka publikacji i artykułów dotyczących animacji kultury i edukacji kulturalnej. Lituanistka, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury w IKP UW, autorka książki „O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie b. Wielkiego Księstwa Litewskiego” (Universitas, Kraków 2008).

 

 

Stale spółpracują z nami:

Łukasz Szypkowski: filolog klasyczny, hellenista, śpiewak. Prowadzi warsztaty poświęcone muzyce w starożytności w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w melorecytacyjnym wykonywaniu starogreckiej epiki. Współtwórca projektu edukacyjnego „Odyseja 2011” zrealizowanego przez Studnię O. przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku.

Katarzyna Enemuo – absolwentka Etnologii i Antropologii Kultury na UJ, muzyk, animatorka kultury i opowiadaczka. Od 2000 roku zajmuje się różnymi fenomenami kultur tradycyjnych Europy, w ramach własnych projektów badawczych i artystycznych oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Teatr Węgajty. Od wielu lat prowadzi warsztaty  kulturowe dla dzieci i młodzieży: śpiew i taniec z różnych tradycji, zwyczaje i tradycje związane z rokiem kalendarzowym i cyklem życia. W latach 2002-2007 jako pracownik Stowarzyszenia Teatr Węgajty brała udział (jako asystentka koordynatora, osoba odpowiedzialna za współpracę z mediami i promocję oraz członkini biura organizacyjnego międzynarodowych wydarzeń) w realizacji dużych, międzynarodowych projektów kulturalnych, artystycznych i badawczych finansowanych z EU. W roku 2004 ukończyła specjalistyczny kurs realizacji projektów kulturalnych i społecznych prowadzony przez Ośrodek „Stacja Szamocin” na licencji UE. W ramach pracy dla Stowarzyszenia „Zielona Gmina” (Warmia) oraz Fundacji „Zakresy” (Warszawa) zrealizowała autorskie projekty związane z wielokulturowością, dialogiem i tożsamością kulturową: w roku 2006 „Domograj” – projekt finansowany ze środków „Programu Młodzież”; w roku 2008 „Zebra – czarna kultura w białym świecie” (Projekt współfinansowany przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae oraz Biuro Promocji Kultury Miasta Gdynia); w roku 2010 „Świat Mieszka w Warszawie” (projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa). Brała udział w tworzeniu i realizacji projektów Fundacji Forum Różnorodności dotyczących wielokulturowości Warszawy– jako koordynatorka, animatorka i opowiadaczka (między innymi w realizowanym w Cafe Baobab cyklu spotkań z baśniami i zwyczajami różnych kultur). W swojej pracy – zarówno animacyjnej, jak i artystycznej zajmuje się głównie kulturą Polski, Nigerii oraz kulturą Romską (opowieści, tańce, muzyka). Od 2005 roku zajmuje się tradycją romską na terenie Europy, współpracuje z romskimi muzykami, opowiada romskie baśnie. Współpracowniczka Grupy „Studnia O.”, uczestniczka projektu „MYTHOS” w ramach programu Grudtvig.